• SHB

SHB

LƯƠNG 

Độ tuổi: 18 – 59+

Cung cấp 1 trong các giấy tờ sau:

– Bảo hiểm y tế + Hợp đồng lao động

– VSSID

– Sao kê lương

SAO KÊ TÀI KHOẢN

Độ tuổi: 20 – 59+

Cung cấp sao kê từ tháng 01/N-1 đến 31/N-4 (N là tháng hiện tại)

BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Độ tuổi: 20 – 59+

Vợ/Chồng có thể vay chéo

Cung cấp: Hợp đồng BHNT và biên lai gần nhất 

  • 1 biên lai đóng năm/quý
  • 3 biên lai đóng tháng

HỢP ĐỒNG TCTD KHÁC

Độ tuổi: 20 – 59+

1.  Khách đang vay 1 TCTD, vay theo HĐ TCTD đó

– Khách phải đóng 4 kỳ nếu HĐ <= 12 tháng
– Khách phải đóng 6 kỳ nếu HĐ > 12 tháng

2. Khách hiện tại đã kết thúc KV

– HĐ TCTD đã kết thúc ko quá 1 năm

CẤP PHÉP KINH DOANH

Độ tuổi: 20 – 59+

Giấy phép hộ kinh doanh

Hoạt động từ ngày ĐK lần đầu 1 năm trở lên

BH PHI NHÂN THỌ

Độ tuổi: 20 – 59+

Cung cấp BH sức khỏe hoặc cơ giới

  • Sức khỏe: 3 tháng trở lên, phí > 1 triệu
  • Cơ giới: 3 tháng trở lên, phí > 3 triệu

HĐ ĐIỆN / HĐ NƯỚC

Độ tuổi: 20 – 59+

Ở tại Hộ khẩu

Khách đứng tên HĐĐ: 400k trở lên (TB 3 tháng)

Khách đứng tên HĐN: 150k trở lên (TB 3 tháng)

CÀ VẸT XE

Độ tuổi: 20 – 59+

Đứng tên xe (đã được 3 tháng trở lên)

Ở tại Hộ khẩu

LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ

0987.874.442
0987874442